Сайтка кириу

Нызамшылықтағы жаңалықлар. Жер кодексине қосымша киргизилди.

Аўыл хожалығында егин майданларынан нәтийжели пайдаланыў механизми жетилистирилиўи мүнәсибети менен Өзбекстан Республикасы айырым нызам ҳүжжетлерине өзгертиў ҳәм қосымшалар киргизиў ҳаққындағы Нызам Президент тәрепинен қол қойылды.
Нызам менен бир қатар нызам ҳүжжетлерине өзгертиў ҳәм қосымшалар киргизилди.

Атап айтқанда, жер кодекси ҳәмде Дийхан хожалықлары ҳаққындағы Нызамға киргизилген өзгертиўге көре, ендигиден былай дийқан хожалықлары ушын мийрас етип қалдырылатуғын өмирликке ийелик етиўге жер участкасы район фермер, дийхан хожалықлары ҳәм қыйтақ жер ийелери кеңесиниң ҳамде Өзбекстан жаслар аўқамы район (қала) кеңесиниң биргеликте берилген усынысына ийе болған жас пуқараларға да бериледи.

Алдынлары бундай участкалар тек шаңарақлы ҳәм аўыллық орынларда кеминде үш жыл даўамында жасап турған пуқараларға берилген.

 

Тахтакөпир районы әдиллик бөлими