Сайтка кириу

Илажлар жуўмағына жетти

photo_2020-11-18_19-22-26

Районымыздың аймағындағы мәҳәллелерде, аўыл пуқаралар жыйынларында 10-ноябрьден бери «Жаңа Өзбекстан — жаңаша дүньяқарас» идеясы тийкарында өткерилип киятырған кеўилашар илажлар бүгин өз жуўмағына жетти. Илаж қатнасыўшылары болған мийманларымыз бенен район ҳәкими Жамбул Адилов ушырасыў өткерди.

photo_2020-11-18_19-22-20photo_2020-11-18_19-22-21

photo_2020-11-18_19-22-07

Ҳәпте даўамында халқымыз бенен бирге болып, оларға руўхый ҳәм мәдений хызметлер көрсеткени ушын халқымыз атынан алғысын билдирди ҳәм «Миннетдаршылық хаты»н тапсырды.

Тахтакөпир районы ҳәкимлиги мәлимлеме хызмети