Сайтка кириу

Тахтакөпир районы аймағында 2020-жыл гүз ҳәм 2021-жыл бәҳәр мәўсимлеринде мийўели ҳәм декоратив терек нәллери және қәлемшелерин егиўдиң прогноз көрсеткишлери